Press Kit

Telaveris Logos

...

800 x 204Ağ və ya işıq fonları üçün

...

600 x 153Ağ və ya işıq fonları üçün

...

400 x 102Ağ və ya işıq fonları üçün

...

200 x 51Ağ və ya işıq fonları üçün

...

800 x 204Qara və ya qara rənglər üçün

...

600 x 153Qara və ya qara rənglər üçün

...

400 x 102Qara və ya qara rənglər üçün

...

200 x 51Qara və ya qara rənglər üçün

Telereis Text Logos

...

800 x 204Ağ və ya işıq fonları üçün

...

600 x 153Ağ və ya işıq fonları üçün

...

400 x 102Ağ və ya işıq fonları üçün

...

200 x 51Ağ və ya işıq fonları üçün

...

800 x 204Qara və ya qara rənglər üçün

...

600 x 153Qara və ya qara rənglər üçün

...

400 x 102Qara və ya qara rənglər üçün

...

200 x 51Qara və ya qara rənglər üçün

Telereis Logo Icon

...

202 x 202Ağ və ya işıq fonları üçün
...

151 x 151Ağ və ya işıq fonları üçün
...

101 x 101Ağ və ya işıq fonları üçün
...

51 x 51Ağ və ya işıq fonları üçün
...

202 x 202Qara və ya qara rənglər üçün
...

151 x 151Qara və ya qara rənglər üçün
...

101 x 101Qara və ya qara rənglər üçün
...

51 x 51Qara və ya qara rənglər üçün