YENİ TƏDBİR: Gələcək üçün 2019 | Honeywell - Mayami, FL - Noyabr 14-16, 2019

Press Kit

Telaveris Logos

...

800 x 204
Ağ və ya işıq fonları üçün

...

600 x 153
Ağ və ya işıq fonları üçün

...

400 x 102
Ağ və ya işıq fonları üçün

...

200 x 51
Ağ və ya işıq fonları üçün

...

800 x 204
Qara və ya qara rənglər üçün

...

600 x 153
Qara və ya qara rənglər üçün

...

400 x 102
Qara və ya qara rənglər üçün

...

200 x 51
Qara və ya qara rənglər üçün

Telereis Text Logos

...

800 x 800
Ağ və ya işıq fonları üçün

...

600 x 600
Ağ və ya işıq fonları üçün

...

400 x 400
Ağ və ya işıq fonları üçün

...

200 x 200
Ağ və ya işıq fonları üçün

...

800 x 800
Qara və ya qara rənglər üçün

...

600 x 600
Qara və ya qara rənglər üçün

...

400 x 400
Qara və ya qara rənglər üçün

...

200 x 200
Qara və ya qara rənglər üçün

Telereis Logo Icon

...

202 x 202
Ağ və ya işıq fonları üçün
...

151 x 151
Ağ və ya işıq fonları üçün
...

101 x 101
Ağ və ya işıq fonları üçün
...

51 x 51
Ağ və ya işıq fonları üçün
...

202 x 202
Qara və ya qara rənglər üçün
...

151 x 151
Qara və ya qara rənglər üçün
...

101 x 101
Qara və ya qara rənglər üçün
...

51 x 51
Qara və ya qara rənglər üçün