Author: Alex Jacobsma

RFID Yansımaları

Göndərilib
RFID sihirbazı

RFID texnologiyası aydın elmi prinsiplərə əsaslanır. Tags radio dalğalarının proqnozlaşdırılan enerjisini elektromaqnit sahəsində birləşdirir. Etiketlər sonra antenaların geri-dağılması adlı bir texnika ilə dəyişdirilmiş siqnalları əks etdirir. Bir elm olduğundan, tez-tez bir ekspertin həm oxumaq, həm də dəqiq oxumaq ehtimal edilir [...]

Daha çox oxu