HTTP URL xətasını qeyd edə bilmədi

Bu, aşağıdakı kimi bir səhvi düzəltmək üçündür:

Bu adətən xidməti məhdud qeyri-inzibatçı hesab kimi işlətdiyiniz zaman baş verir.

İki mümkün həll yolunuz var.

1) Xidməti yerli idarəçilər qrupuna əlavə edin.

2) İstifadəçiyə müvafiq icazələr verin.

Bu məqalədə (2) üzərində dayanacağıq.

 

Bizə administrator icazələri lazımdır.

1) TELAERIS\user-i DOMAIN\USER məlumatınızla əvəz edərək aşağıdakı kimi bir əmr işlədin:

netsh http əlavə et urlacl url=https://+:30001/ user=TELAERIS\user

Standart http serverindən istifadə edirsinizsə, aşağıdakıları da işə salın. Qeyd edək ki, https -> http və port fərqlidir:

netsh http əlavə et urlacl url=http://+:30000/ user=TELAERIS\user

2) XPressEntryService'i yenidən başladın