CCure Müştərilər Kitabxanaları

Yalnız CCURE 9000 inteqrasiya üçün

XPressEntry quraşdırdıqdan sonra CCure Müştəri qovluğunun məzmununu aşağıdakılar istisna olmaqla XPressEntry quraşdırma qovluğuna köçürün –

GalaSoft.MvvmLight.dll

GalaSoft.MvvmLight.Extras.dll

GalaSoft.MvvmLight.Extras.WPF45.dll

GalaSoft.MvvmLight.Platform.dll

GalaSoft.MvvmLight.WPF45.dll

Microsoft.Practices.ServiceLocation.dll

Newtonsoft.Json.dll

System.Windows.Interactivity.dll

WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.dll

 

CCure Lisenziya Skripti-

InsertLicenseOption /U /V /S:”LOCALHOST” /N:”Telaeris – XpressEntry – İnteqrasiya” /A:”Telaeris, Inc.” /G:1b1c9b17-6e9f-4f3f-a64c-25d470e89b77 /C:2 /P:0 /ObjectType:”XPressEntry Service” /I:Doğru

XPressEntry funksiyası CCure lisenziya tətbiqi altında göstərilmirsə, lakin Lisenziya faylında CCure lisenziya mətn faylı varsa, bundan istifadə edin. Düzgün verilənlər bazası yolunu ehtiva etmək üçün yuxarıdakı skripti yeniləməlisiniz. “LOCALHOST” yerini server yeri ilə əvəz edin. Bunu CCure Tətbiq Serverində işə salın.