XPressEntry Tam Mobil Erişim Nəzarət

XPressEntry

XPressEntry bir demo planlaşdırmaq üçün, formunu doldurun və info nümayəndələri ilə əlaqə saxlayın.

Sizin maraqlarınız:


Giriş / Çıxış İzləmə

Fövqəladə Mustering

Saat və davamiyyət

Qapalı Space İdarəetmə

Event Management

Qonaq / Ziyarətçilərin Qiymətləndirilməsi

Avtobus Girişi Validasiyası

Uzaqdan park