DatasheetsXPressEntry Məlumat vərəqi bağlantısı
Təcili evakuasiya toplanması pdf işarəsi
Hand Bad Badge Doğrulama pdf işarəsi
Biometrik Doğrulama pdf işarəsi
İş yerində sağlamlıq yoxlanışı pdf işarəsi

Oxucular Məlumat vərəqi bağlantısı
XPID200 Əl Seriyası Oxucular pdf işarəsi
XPIR Kiosk və Masaüstü Seriya Oxucular pdf işarəsi
XPID100 Əl Bio-ID Oxucular pdf işarəsi

XPressFreedom
XPF2 - Ethernetdən Wiegand'a çevirici pdf işarəsi
Masaüstü nişan oxuyanlar
XPressUHF - USB Masaüstü UHF Tag Reader pdf işarəsi
XPressProx - USB Masaüstü LF + HF Badge Reader pdf işarəsi

UHF
Sensor
UHF sensoru pdf işarəsi
XPressTools
Alət Giriş / Çıkış & İnventarlaşdırma İdarəetmə pdf işarəsi
Material Tracker
Korporativ Resurs Planlaması pdf işarəsi
XPressEntry - Giriş Nəzarət Xüsusi Məlumat Cədvəlləri
AMAG pdf işarəsi
Qalaktika pdf işarəsi
Kanteç pdf işarəsi
RS2 pdf işarəsi
S2 pdf işarəsi
Proqram Evi pdf işarəsi
Honeywell - Pro-Watch pdf işarəsi
Dormakaba - Keyscan pdf işarəsi
Maksimum pdf işarəsi